Praktijk margré welvaarts

Pesso-psychotherapie

Wat is Pesso-psychotherapie?

Dit is een inzichtgevende benadering die gebruik maakt van lichamelijke ervaringen als ingang om meer zicht te krijgen op emotionele en relationele patronen.

Het uitgangspunt binnen de pessotherapie is dat problemen en klachten samenhangen met behoeften die in het verleden niet zijn vervuld en met onopgeloste conflicten. Dit kan een belemmering vormen om eigen mogelijkheden in het heden tot ontwikkeling te brengen.

In de therapie wordt de gelegenheid geboden om onopgeloste conflicten opnieuw te ervaren en tot uitdrukking te brengen. Op symbolische wijze wordt ervaren dat er alternatieven mogelijk zijn voor wat vroeger negatief was. Hierdoor ontstaat een nieuw handelingsperspectief en een meer realistische en positieve beleving van uzelf en anderen.

Pessotherapie vindt meestal plaats in groepsverband maar kan ook individueel worden toegepast.

Bij groepen wordt er vaak samengewerkt met een psychotherapeut.

Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe behandelingen starten. Check de site van de praktijk regelmatig om te kijken of er weer ruimte is ontstaan.