Praktijk margré welvaarts

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Individueel consult van (60 minuten): €80,-

Groepstherapie consult (105 minuten) : 40-45 euro (minimaal 6 deelnemers).

Groepsconsult 150 minuten €60,- per persoon (6 deelnemers). 

In uitzonderlijke gevallen hanteer ik aangepaste tarieven. Informeer naar de mogelijkheden.

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd of verzet. Voor afspraken die te laat zijn afgezegd, wordt €45,- in rekening gebracht. Afspraken die zonder bericht niet worden nagekomen, breng ik volledig in rekening. Aan het eind van de maand wordt een nota verstuurd.

Vergoedingen

Vergoeding zorgverzekeraars: Veel zorgverzekeraars vergoeden de sessies (gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering.

Praktijk Margre Welvaarts is geregistreerd bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), vakgroep VPMW en bij de Federatie vaktherapeutische beroepen (FVB). Hieronder ziet u het overzicht met registratienummers. Op de website van de beroepsverenigingen www.de-nfg.nl en www.vaktherapie.nl staat het meest actuele overzicht van zorgverzekeraars. Check altijd de polis van uw eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de zorgverzekeraar kan het nodig zijn een of meerdere van onderstaande registratienummers aan hen door te geven voor zij tot (gedeeltelijke) vergoeding over kunnen gaan. De hoogte van vergoeding staat in de polis meestal vermeld onder psychosociale zorg of natuurgeneeswijze.

Vergoeding werkgevers: Vanaf 2007 zijn werkgevers verplicht om onder andere psychosociale arbeidsbelasting (psa) te voorkomen ofwel haar werknemers tegen psa te beschermen. Psychosociale belasting kan ontstaan als gevolg van werkdruk of werkstress.

Is uw hulpvraag werkgerelateerd, dan zijn werkgevers vaak bereid – ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim – de kosten van begeleiding voor hun werknemers te vergoeden. Zo is er ook in het kader van de Wet Poortwachter geld beschikbaar voor re-integratiedoeleinden.


Bedragen kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer:
NL88ABNA0420184449

Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe behandelingen starten. Check de site van de praktijk regelmatig om te kijken of er weer ruimte is ontstaan.