Praktijk margré welvaarts

Psychomotorische therapie (PMT)

Wat is Psychomotorische therapie (PMT)?

Dit is een ervaringsgerichte behandelmethode welke gebruikt wordt om sociaal-emotionele problemen te doorbreken, gedragspatronen te veranderen, stemmingschommelingen te reguleren, zelfvertrouwen te vergroten en de communicatie met anderen te verbeteren.

In de therapie worden lichamelijke reacties in verband gebracht met persoonlijke thema’s, overtuigingen, gevoelens en behoeftes. Er is ruimte om gevoelens te uiten, de betekenis ervan te onderzoeken en deze in contact te brengen met belangrijke anderen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt er meer oefenend of meer psychotherapeutisch gewerkt.

De therapie wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Ook partner relatie Pmt is mogelijk.

De volgende groepen worden aangeboden

Pmt groep Zelfvertrouwen

Indien u zich vaak onzeker voelt en niet durft uit te komen voor wat u wilt, kunt u in deze groep het vertrouwen in uzelf vergroten.

In de groep leert u d.m.v lichaams en bewegingsgerichte werkvormen ruimte voor uzelf in te nemen. Ook leert u grenzen te voelen en te stellen en eigen initiatieven te ontwikkelen i.p.v. u aan te passen aan de wensen van anderen. Meerdere thema’s rondom het vergroten van autonomie komen aan bod.

Pmt groep Interactie

Psychosociale therapie margre welvaarts

In deze groep staat ‘ik en de ander’ centraal.

Als u moeite ervaart in het contact of samen werken met ( belangrijke) anderen kunt u in deze groep onderzoeken welke onderliggende overtuigingen, gevoelens en gedragspatronen hiermee samenhangen. Door middel van bewegings en lichaamsgerichte werkvormen leert in deze groep uw contact vaardigheden te vergroten. U oefent bijvoorbeeld met het leren vragen om hulp i.p.v. alles zelf te moeten doen, u leert om grenzen te voelen en te stellen en u oefent rondom het thema geven en ontvangen. Ook leert u uw eigen aandeel in conflictsituaties te onderzoeken en u leert uw gevoelens te uiten en te delen met anderen.

Op dit moment kan ik helaas geen nieuwe behandelingen starten. Check de site van de praktijk regelmatig om te kijken of er weer ruimte is ontstaan.